מלכ”רים ברחבי העולם מחולקים לאלו שמכוונות הסברה וכאלה שמתנדבים את שירותיהן לטובת הציבור. קבוצות הסברה מקדמות לעתים קרובות דעות ודעות של אזרחים בעלי דעות דומות לגבי מדיניות ציבורית ומציעות דרכי פעולה ספציפיות שניתן לממש. מצד שני, העמותות שמכוונות התנדבות דווקא מלכלכות את ידיהן על ידי השתתפות בעבודות צמודי קרקע ובגיוס עממי.

ההבדל בין הסברה להתנדבות הוא שבעוד שהראשון הוא תיאורטי בגישה ומתרכז בלחץ כאמצעי להניע את קובעי המדיניות לאמץ דרכי פעולה ספציפיות, השני מבוסס יותר על בסיס עם פעולות מעשיות שמטרתן לשנות או להשפיע על השיח הציבורי. . במילים אחרות, בעוד שקבוצות הסברה מבוססות עירוניות ומסתפקות במידה רבה בפגישות, כנסים, פרסום דוחות והתמקדות בצעדים הפועלים עם קובעי המדיניות, העמותות המבוססות על מתנדבים מפוזרות ברחבי הכפר וכוללות נקיטת צעדים מעשיים כדי להשפיע על הציבור. שִׂיחַ.

המשותף בין הסברה להתנדבות
עם זאת, ישנם כמה קווים משותפים בין קבוצות ההסברה לקבוצות ההתנדבות, שכן שתיהן מבקשות להשפיע על השיח הציבורי לקראת מימוש יעדים המקדמים צדק חברתי ורווחת הציבור.

יתרה מכך, הקווים בין הסברה להתנדבות מטושטשים לעתים קרובות מאחר ולקבוצות הסברה יש גם מתנדבים והן מסתמכות על פעילים עממיים לתשומות וקבוצות ההתנדבות ממלאות גם תפקידי הסברה. הנקודה כאן היא שבמגזר העמותות, לארגונים הפועלים למען טובת הציבור יש מטריה של פעילויות המורכבות הן מהסברה והן מהתנדבות והם אינם יכולים למתוח קו חזק ומהיר בין פעילויות אלו. התוצאה נטו היא שהרבה עמותות עושות בסופו של דבר גם קמפיינים של הסברה וגם קמפיינים עממיים.

הגדר את יעדי הבסיס
כאמור לעיל, לעמותות יש לעתים קרובות שילוב של אסטרטגיות לקידום רווחת הציבור. עם זאת, יש להזכיר שעמותות צריכות להגדיר את המטרות והמטרות שלשמן הן קיימות או להשתמש בביטוי, קיומו של קיום, שבו הן מגבשות את יעדי השורה התחתונה שלהן.

אין טעם בעמותות לפזר את עצמן רזות מדי כי הן עושות הכל בבת אחת. יתרה מכך, אין גם רווח בלגייס יותר מדי מטרות ובסופו של דבר לא לעשות צדק עם אף אחת מהן. לפיכך, העמותות צריכות לערוך תחילה אמנה של מה הן יעשו ומה לא יעשו ולמרות שהן עלולות לחצות את הגבול לפעמים, זה יעזור אם הן מגדירות את עקרונות הליבה שלהן בבירור.

מחשבות סגירה
העולם המורכב בו אנו חיים זקוק לחשיבה לא ליניארית כדי לפתור בעיות, ומכאן שגם העמותות צריכות לעבוד בתוך אי ודאות וכאוס. מסיבה זו בלבד, העמותות צריכות להבטיח שבין אם הן דוגלות בעמדה מסוימת ובין אם הן מגייסות מתנדבים בשטח, הן לא יתרחקו מדי מהיעדים המוצהרים שלהן ויישארו נאמנות למטרות וליעדים הבסיסיים שלהן.

יוסי רבה השמה | יוסי רבה חללי עבודה | יוסי רבה יוטיוב | יוסי רבה ביטוחים | יוסי רבה לינקדין