גם עמותות צריכות לפרסם!
כל ארגון בכל מגזר צריך לפרסם את הישגיו כדי לצבור קילומטראז’. אותו הדבר חל גם על המגזר ללא מטרות רווח. למרות שהמגזר ללא מטרות רווח מעצם הגדרתו אינו במרדף אחר רווחים, הוא עדיין זקוק למימון וחסויות כדי להמשיך. לפיכך, יש לממש את צד ההיצע של המשוואה או המשיכה של מימון לעמותות רק על ידי הצגת טענותיה בפני תורמיה והמממנים שלה. זוהי הדרישה המרכזית של עמותות שתהיה לה מחלקת יחסי ציבור שתדגיש את הישגיה בפני התורמים.

יתר על כן, העמותות צריכות לשמור על צד הביקוש גם כשהן צריכות למשוך מתנדבים פוטנציאליים ומתגייסים למטרה שלה. זה אומר שהם יצטרכו לפרסם גם בקצה השני של הספקטרום, כלומר לגרום לאנשים להירשם למטרה שלו.

התיק ליחסי ציבור בשני קצוות הספקטרום
בתקופות מיתון אלו, מגזר העמותות נפגע בכספים הולכים ופוחתים ובתרומות פחותות ומכאן, זו הסיבה יותר למגזר העמותות לפרסם ולהציג את הישגיו. לעמותות מובילות כמו הצלב האדום ואוקספם בין היתר יש צוות יחסי ציבור מבוסס שתפקידו הבלעדי הוא פרסום חוברות, חומר פרסומי, טיפול בתקשורת, והבטחת הארגון והמטרות והיעדים שלו יחד עם הישגיו. ידוע לעם. מלבד זאת, לעמותות מובילות כמו Action Aid יש נהלים לניהול תפיסות ציבוריות יחד עם ניהול מדיה. בימים אלה של סיקור חדשותי 24/7, חשוב שהמסר הנכון יישלח לתקשורת ושהתקשורת תציג את התמונה הנכונה לגבי העמותות.

השני צריך שלמלכ”רים יהיו צוותי יחסי ציבור
הצורך בצוות יחסי ציבור מודגש גם על ידי העובדה שעמותות צריכות להגיע לחברה כדי להבטיח שהעבודה שהם עושים זוכה להכרה ציבורית. זה חשוב כי הם צריכים מגויסים פוטנציאליים כמו גם תורמים מהחברה שיהיו מוכנים לעלות על הצלחת ולתמוך בהם. חלק מהעמותות שבסיסן בארה”ב ובהודו מארחות לעתים קרובות אירועים ופעילויות לגיוס כספים. יש לפרסם אירועים אלו על מנת למשוך קהל וכדי שהתורמים יכירו את העבודה שעושות העמותות הללו.

סוף כל סוף! אם אתה לא תוקע בחצוצרה, מישהו היה יורק בה…
דנו בצוויים מאחורי תרגילי יחסי הציבור לעמותות. סעיף מסכם זה מפרט את הרציונל של עמותות להגיע באמצעות תוכניות סיוע ולהבטיח שהמוטבים יודעו לעבודה שהעמותות עושות. הסיבה לכך היא שייתכן שהמוטבים המיועדים לא יהיו מודעים לקיומן של פעילויות העמותות, ולכן יחמיצו את תוכניות ההסברה. לכן, יש לפרסם עמותות ופעילויותיהן באמצעות יחסי ציבור כדי להפוך את המוטבים למודעים ולהכיר את המאמצים שעשו העמותות.

מרקה ספוות