המגזר ללא מטרות רווח הוא מגזר, שבניגוד למגזר הפרטי והציבורי אינו יכול לגשת לשוק החוב והמניות עבור כספים. לפיכך, עליה להסתמך אך ורק על תורמים ועל הממשלה למימון. המשמעות היא שהיא תלויה מאוד באפיקים הללו לכספים. מאז המשבר הכלכלי של 2008, יותר ויותר מלכ”רים עומדים בפני סחיטה במונחים של מימון ואחריות מחמירה יותר. התורמים הפרטיים והממשלות מתעקשים שהמלכ”רים יהפכו את השפעתם לגלויה ומדידה. במילים אחרות, העמותות מתבקשות לדווח על התקדמותן במונחים של מדדים ניתנים למדידה וניתנת לאימות. זה האיץ את הצורך של מלכ”רים להציג תוצאות שניתן לכמת כך שהתורמים יהיו מרוצים שהכספים שלהם מנוצלים היטב.

לפיכך, ההשפעה של העמותות במונחים של מספר היעדים שהתממשו וההבדל שהיא עשתה לחייהם של הנמענים המיועדים נמדדת בנתונים כמו ההחזר החברתי על ההשקעה או ה-SROI שיסייעו לתורמים לבצע השוואות דולר לדולר של ההשפעה שיש לעמותות שונות בתחום הפעילות הנבחר.

למשל, מלכ”ר שעובד במגזר החינוך צריך לדווח כמה תלמידי בית ספר סיימו שנה אחר שנה וקצב הצמיחה במונחים של מספר הילדים שסיימו שלב מסוים בלימודיהם. מדד זה מושווה לאחר מכן לסכום הדולרים שהושקעו בתוכנית. בעזרת המדד הזה, קל לתורמים להשוות את ההתקדמות של עמותות שונות במונחים של ההשפעה שיש לכספים על המגזר החברתי.

אמנם זה עשוי להישמע כאילו המגזר ללא מטרות רווח, שבהגדרתו אינו מכמת את רווחיו, נאלץ לנקוט במסלול התאגידי, אך בכל זאת המצב שהמלכ”רים דיווחו זה מכבר על ההתקדמות שהושגה על ידם ל- תורמים. ההיבט הנוסף כאן הוא שהמלכ”רים ה-SROI מכמת ומשווה את ההשפעה שיש לעמותות שונות מבחינת ההוצאה החברתית שלהן והתמורה שהתורמים מקבלים תמורת הדולרים שלהם. לפיכך, בתקופות מיתון אלה שבהן יש לתת את הדעת על כל דולר, עדיף שהמלכ”רים יאמצו מדד זה כאמצעי לדווח טוב יותר על התקדמותם לתורמים.

השורה התחתונה של השימוש ב-SROI היא שבמקרה של מגזר ללא מטרות רווח, היעילות חשובה, אבל האפקטיביות חשובה אפילו יותר. לפיכך, מדד ה-SROI הוא מדד אחד אמין ותקף להתמודדות עם הבעיה של התורמים שלא מקבלים מידע לגבי מידת ההשפעה שיש לדולרים שלהם בתוך ובין עמותות. כמובן שאי אפשר לשלול את העובדה שהיקף המבצעים עושה את ההבדל. זה משהו שנחקור בפירוט במאמרים הבאים. די כאן לציין שהאינדיקטור הטוב ביותר לכדאיות וליעילות של מלכ”רים הוא באמצעות אימוץ אמצעים כמו ה-SROI, המספקים מדד מפורט ומהימן של ההשפעה שיש לעמותות בתחום שבחרו. עֲבוֹדָה.

מרקה ספוות